logo

Politické hnutí PLUS

Řízení v rukou občanů schopných budovat prosperující společnost

PLUS - DŮVĚRA ZAVAZUJE

Děkujeme tisícům občanům, kteří podpořili vznik hnutí PLUS.
Velmi si této podpory vážíme. Neméně tak i zájmu o dění v naší zemi.

Vážení spoluobčané,

dovolte nám předně pár slov k volbám — tedy hlavnímu mechanismu zastupitelské demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí zástupce podílejí se na chodu země, kraji či města nebo obce. U nás v Česku se volí do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev, do obecní samosprávy (obecní zastupitelstva a zastupitelstva městských částí nebo městských obvodů ve městech, kde městské části či městské obvody existují), do Senátu, do Poslanecké sněmovnyprezident.

Volby jsou tedy mechanismem, jak my občané máme možnost ovlivnit budoucnost naší země a tak nás všech. Jsme přesvědčeni, že volby jsou nejen možností, ale pokud nám není budoucnost lhostejná, naopak morální povinností se voleb účastnit a zvolit tak kandidáty, o kterých si domníváme, že nejlépe budou plnit zájmy, nikoliv pro své stranické základny nebo dokonce své firmy, ale zájmy nás všech.

Setkáváme se s názory, že naši někteří spoluobčané nevolí z určitých názorů na politické strany či hnutí anebo že jednoduše není koho. Pokud však nevolíte, je potřeba si uvědomit, že i tímto způsobem kandidáty podporujete. A to tak, že dáváte šanci těm, které sice nechcete, avšak důvěru dostanou od jiných voličů. K tomu je nutné podotknout, že jde o celkové výsledky voleb, výsledek všech voličů, tedy i Vás.

Naše hnutí PLUS tak oslovuje všechny potencionální voliče. Věnujte, prosíme, svůj čas volbám. Vždyť tento investovaný čas se Vám v budoucnu může zúročit. Věnujte čas prověření, kdo danou stranu či hnutí zastupuje, tedy pečlivému výběru jednotlivých kandidátů (nikoliv jen strany a program, jenž je souborem slibů voličům).

S úctou
PhDr. Jindřich Kadlec - předseda hnutí PLUS
Jiří Masopust — místopředseda hnutí PLUS