logo

Politické hnutí PLUS

Řízení v rukou občanů schopných budovat prosperující společnost

Zakladatelé

PhDr. Jindřich Kadlec- předseda

  • Ředitel Centra sociálně zdravotních služeb
  • Předseda České asociace pečovatelské služby
  • Člen Sociálně zdravotní komise Svazu měst a obcí
  • Předseda Sociálně zdravotní komise Prahy 17
  • Člen mezirezortní pracovní skupiny k řešení sociálně zdravotního pomezí při MPSV
Jindrich Kadlec

Jiří Masopust - místopředseda

  • Zástupce starostky MČ Praha 17 v období 2015 - 2018
  • Zastupitel MČ Praha 17 volební období 2014 - 2018
  • Zastupitel MČ Praha 17 volební období 2006 - 2010
  • Podnikatel
Jiri Masopust