logo

Politické hnutí PLUS

Řízení v rukou občanů schopných budovat prosperující společnost

Program hnutí PLUS
Program pro Řepy najdete zde 

Politické hnutí PLUS chce zvýšit zájem o dění v naší zemi a poskytnout další možnost ovlivnění vývoje. Poskytuje proto možnost slušným a schopným občanům starších 18 let na celém území České republiky kandidovat pod hlavičkou politického hnutí PLUS ve volbách i bez politické příslušnosti a prosazovat tak vlastní konkrétní program (korespondující se všeobecným programem hnutí).

  • budování moderní, prosperující společnosti
  • podpora živnostníků, malých a středních podnikatelů
  • podpora vyváženého systému (stát – občan, zaměstnanec – zaměstnavatel, apod.)
  • podpora vzdělávání lidí, kvalitního státního školství, předškolní, základní, střední, vysoké školy zdarma
  • podpora vzniku komunitních či obecních center sociálních a zdravotních služeb: pečovatelská služba a osobní asistence, domácí zdravotní péče a fyzioterapie, sociálně právní poradny, psychologické a speciálně pedagogické poradny, poradenství pro seniory a občany se zdravotním postižením, poradny pro problematiku oddlužování.
  • podpora systému sdílené péče o seniory v jejich domácím prostředí (oddalování nutnosti hospitalizace či pobytu v zařízení sociální péče): podpora neformální péče blízkých osob v kombinaci s efektivním využíváním profesionální péče sociální a zdravotní v domácnosti občanů
  • podpora efektivní mezioborové spolupráce pro maximální využití veřejných služeb občany. Optimalizace veřejných (především sociálních a zdravotních) služeb.
  • propagace a podpora otevřené a srozumitelné veřejné správy
  • podpora bezplatného občanského vzdělávání v oblastech finančních, právních, spotřebitelské a v oblastech podpory zdravého stárnutí a zdravého životního stylu