logo

Politické hnutí PLUS

Řízení v rukou občanů schopných budovat prosperující společnost

Kdo jsme

Politické hnutí PLUS vzniklo na konci roku 2016. Zakladatele hnutí jsou PhDr. Jindřich Kadlec – předseda České asociace pečovatelské služby a Jiří Masopust – politik.

Důvodem založení tohoto nového uskupeni bylo zvýšení možnosti ovlivnění řízení naší země,kraje, města nebo obce, tedy řízení na všech úrovních politiky.

Dáváme slušným a schopným lidem možnost kandidovat ve volbách (zejména v komunálních) bez návaznosti na politickou stranu či hnutí, kde je vedení zpravidla řízeno vedením z vyšších pater. Možnost, v případě volebního úspěchu, prosazovat vlastní program (korespondující s programem hnutí) se kterým šli do voleb.

Uskupeni stavíme z občanů bez poskvrněné minulosti. Z občanů, kteří mají zájem budovat prosperující společnost a kteří prokázali či prokazují svou prospěšnost nikoliv sliby, ale činy/aktivitami.

Hnutí se nekloní ani doprava, ani doleva. Jde nám o podporu budování vyváženého systému. Stát – občan, zaměstnavatel – zaměstnanec, apod. Náš program obsahuje body, jako je např. podpora vzdělání, podpora sociální péče, podpora malých a středních podniků.

Jsme si však vědomi, že program je věc jedna a jeho plnění věc druhá – neméně zásadní. Zároveň jsme si vědomi, že program lze dodržovat pouze za předpokladu, že uskupení je složeno ze schopných lidí s cílem prosadit zájmy nikoliv své, ale především zájmy společnosti.