logo

Politické hnutí PLUS

Řízení v rukou občanů schopných budovat prosperující společnost

Finanční příspěvek

Pomozte posunout věci správným směrem a podpořte hnutí PLUS příspěvkem na transparentní účet.

Abychom mohli dar použít, potřebujeme ze zákona znát o dárcích potřebné údaje. Prosíme proto o vyplnění všech údajů smlouvy. Smlouva je potřeba ve dvou vyhotoveních, oba výtisky podepište a zašlete je na korespondenční adresu: Seifertova 455/17 130 00 Praha 3

Každý dárce musí uvést do zprávy pro příjemce, že se jedná o DAR a dále musí být patrné, kým byl dar zaslán; na transparentním učtu musí být uvedeno vaše jméno a příjmení, jste-li fyzickou osobou, nebo název firmy, jste-li právnickou osobou.

Jakmile platba připsána na transparentní konto PLUS č. 115 – 4035960237/0100, zašleme Vám obratem jedno vyplněné a podepsané vyhotovení darovací smlouvy. Příspěvek můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání.

Informace o možnosti odečtu darů z daňového základu

Z hlediska platných daňových předpisů může dárce, je-li fyzickou osobou (zaměstnanec, OSVČ), odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Je-li dárce právnickou osobou, má nárok na odečtení hodnoty daru od základu daně, pokud hodnota jeho daru bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze takto snížit nejvýše o 10 % základu daně.