logo

Politické hnutí PLUS

Řízení v rukou občanů schopných budovat prosperující společnost

Bankovní účty

V souladu se zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, politické hnutí PLUS vede následující bankovní účty: