logo

Politické hnutí PLUS

Řízení v rukou občanů schopných budovat prosperující společnost

Podporovatelé

Pokud jsme Vám sympatičtí a chtěli byste vyjádřit svou podporu hnutí PLUS staňte se jednoduše podporovatelem. PLUS je Vám otevřeno, pokud se ztotožňujete se zásadami slušnosti a lidskými hodnotami, zároveň máte zájem na prosperitě celé společnosti.

Aktivity podporovatelů jsou zcela dobrovolné. Nezávisí na finančních příspěvcích, byť za ně budeme vděčni, ale především na vlastní vůli každého. Činnost se nemusí odvíjet pouze od oficiálních kampaňových akcí PLUS. Je samozřejmě možné projevovat také vlastní iniciativu, pořádat různá setkání a další akce, které jsou nejen příležitostí pro podporu hnutí PLUS a jejich kandidátů, ale také příležitostí pro poznání nových lidí, vzájemnou interakci a diskusí.